Výrobci
 
Nákupní košík
Košík je prázdný
 
Nejprodávanější
 
Doporučené
 

Obchodní podmínky

1. OBJEDNÁVKA A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při objednávce budou požadovány Vaše platné identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa, telefon, email). Tyto údaje jsou nezbytné pro vystavení daňového dokladu a doručení zboží. Prodávající nenese odpovědnost za problémy vzniklé uvedením nesprávných či neúplných údajů, zvláště pak při neuvedení telefonického kontaktu.
GDA s.r.o., provozovatel obchodů www.vasefitness.cz, www.alpinning.cz a www.fitbox.cz prohlašuje, že informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďování svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.  Zákazník může písemně zažádat o odstranění údajů z databáze společnosti.

 2. POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do 48 hodin, potvrzení přijetí objednávky Vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. Pro potvrzení Vás u některých objednávek (např. při odběru většího množství apod.) zkontaktujeme telefonicky.

 3. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit a to výhradně e-mailem zaslaným na adresu prodej@g11.cz

 4. CENY, PLATBA, DOPRAVA, POŠTOVNÉ A BALNÉ

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny. Spotřebitel objednává zboží za ceny uvedené na tomto serveru ve chvíli definitivního potvrzení objednávky. Pro kontrolu obdrží spotřebitel do 24 hodin potvrzující email.  Prodávající si vyhrazuje právo změnit technické parametry výrobku a barvy v zájmu zlepšení jeho vlastností bez předchozího písemného upozornění.

 • Příkazem - platbu provedete bankovním převodem na náš účet. Zásilka bude odeslána po přijetí částky na náš účet. Pokud nebude úhrada provedena do 14 dnů od zaslání platebních údajů, budeme považovat Vaši objednávku za stornovanou.

 • Hotově - při převzetí zboží

 • Dobírkou

Objednané zboží Vám doručíme na území České republiky přepravní službou General Parcel. Za přepravu General Parcel bude připočteno k celkové ceně zásilky balné a poštovné 100,- Kč. Za způsob platby dobírkou bude přičteno 30,- Kč. Při objednávce zboží nad 3000,- Kč poštovné ani balné neúčtujeme.

Podmínky přepravy společností General Parcel:

 • platba za zboží probíhá v hotovosti řidiči; řidič Vám vystaví doklad o zaplacení;

 • při nezastižení Vás bude kontaktovat přepravní firma a dohodne nový termín dodání;


Postup při přebírání zásilky:

 • Zkontrolujte, zda není obal výrobku poškozen. Pokud bude obal jevit známky poškození (např. bude protržený, rozlepený apod.), zboží nepřebírejte nebo převezměte s výhradou.

 • V případě, že obal bude v pořádku, zboží zaplaťte a převezměte. Upozorňujeme, že podle podmínek dopravce nemůžete zboží před zaplacením a převzetím rozbalit a překontrolovat.

 • Pokud po rozbalení zjistíte poškození výrobku, neprodleně nás kontaktujte. Při rozbalení dbejte na to, abyste obal a vnitřní výplně rozbalováním nepoškodili, obal ve vlastním zájmu nevyhazujte a nějakou dobu uschovejte.

 

5. DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta je od 2 do 5 pracovních dnů pro oba způsoby doručení, není-li uvedeno jinak. V případě, že nebude možné objednávku vyřídit nebo některé zboží nebude skladem, budeme Vás o této skutečnosti neprodleně informovat. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena zpět.

popisem.

7. DODÁNÍ DAŇOVÉHO A ZÁRUČNÍHO LISTU

Daňový doklad je zasílán přímo se zásilkou. Záruční list výrobce, pokud je výrobcem dodáván, zasíláme potvrzený. U zboží, které neobsahuje originální záruční list výrobce, slouží jako záruční list daňový doklad za předpokladu, že obsahuje jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu.

8. ODSTOPUPENÍ OD SMLOUVY – VRÁCENÍ ZBOŽÍ

V souladu se zákonem č. 367/2000 má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodne-li se pro odstoupení v této lhůtě a dodrží níže uvedené podmínky, bude mu vrácena kupní cena včetně poštovného a doběrečného:

 • odstoupení od smlouvy musí být vždy písemné

 • pokud bude zboží, které budete vracet v rámci této záruky zpět zabaleno v jiném obalu, ponese známky opotřebení nebo bude poškozené či nekompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) má prodávající právo požadovat kompenzaci.

 • peníze za zboží Vám budou vráceny složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

Prodávající odpovídá spotřebiteli za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě rozporu s kupní smlouvou má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit. Spotřebitel právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku spotřebitele buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud spotřebitel před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

9. REKLAMACE A ZÁRUKA

Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím. Případné reklamace s Vámi vyřídíme individuální dohodou k Vaší spokojenosti v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady. Pokud budou taková poškození zjištěna, je kupující tuto skutečnost povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme. Informace o nejbližším servisním středisku Vám poskytneme telefonicky nebo emailem. Pokud byla reklamace oprávněná, má kupující spotřebitel právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace (zejména náklady na dopravu reklamovaného zboží k nám).
Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.
Záruka se nevztahuje na:
a) vady vzniklé běžným používáním;
b)nesprávným použitím výrobku;
c) nesprávným skladováním.

Postup při reklamaci:

 1. informujte nás písemně o reklamaci  e-mailem, či písemně.

 2. zboží doručte osobně nebo zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu skladu GDA s.r.o. Hraďišťská 2454 Písek 397 01

 3. zákazník se může o průběhu reklamce informovat emailem prodej@g11.cz

 4. o ukončení a o výsledku reklamace bude zákazník informován písemně emailem.

Zapsáno v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 151478$